Et nyt og spændende år er i gang

Året er fuld gang og det er vi, i Landsorganisationen, også. I denne artikel kan I læse lidt om, hvilke kurser og tilbud vi arrangerer i 2019.

Af Laura Have Yde og Zeljka Secerbegovic, konsulenter i Bydelsmødrenes Landsorganisation

Bydelsmødre – om at være en god leder

Vi sætter i 2019 fokus på ledelse af frivillige. Mange Bydelsmødre er gode ledere, mange Bydelsmødre-grupper har et godt sammenhold, men indimellem er der behov for at styrke fællesskabet og styrke samarbejdet.

Der er mange redskaber vi kan bruge, som kan hjælpe os med det gode månedsmøde, med samarbejdet og med bestyrelsesarbejdet, derfor kommer der to nye årlige kurser:

En økonomi- og budgetworkshop.

Workshoppen handler om at forstå økonomien i en frivillig forening: Hvad er et årsregnskab og hvorfor er budgetplanlægning vigtigt? I får viden om, hvordan I holder styr på indkøb og bonner. Hvordan man laver et regnskab og vi diskuterer hvor og hvordan, kan man søge penge til sin frivillige forening.

Et kursus i ledelse  til alle forkvinder, næstforkvinder, bestyrelsesmedlemmer og andre Bydelsmødre, som er interesseret i ledelse i Bydelsmødre-sammenhæng.

Kurset handler om at reflektere over, hvad ledelse betyder, hvilken rolle har man som forkvinde og næstforkvinde, hvilke opgaver er bestyrelsen eller arbejdsgruppens og hvilke opgaver, har alle i gruppen ansvar for? De bedste fællesskaber er dem, hvor alle kender sin rolle, føler vigtig og godt tilpas.

Nye redskaber, som hjælper jer, når I skal danne forening

I 2019 vil vi præsentere jer for nogle nye forløb, som I kan bruge, når I skal danne forening, være bestyrelse og holde generalforsamlinger.

Forløbende skal hjælpe jer godt igennem både det, som bekymre jer og det, I glæder, jer til og gøre det lettere fx at forstå vores vedtægter.

Netværksmøder i Jylland og på Sjælland

Om lidt afholder vi årets første netværksmøder. Målet med møderne er som altid at hjælpe hinanden med udfordringer og udveksle gode ideer og succeser og at møde hinanden på tværs af Bydelsmødre, Helhedsplaner og Landsorganisation.

Kommende netværksmøder i foråret 2019 – Du kan stadig nå at tilmelde dig

Netværket for Sjælland

Dato: onsdag den 13. marts

Adresse: Bydelsmødrenes landsorganisation, Bygmestervej 10, 1. sal, 2400 København NV

Tid: kl. 12.30-16.00

Tema: Hvordan får vi vores idéer til at blive en aktivitet i virkeligheden.

Netværket for København- og Frederiksberg

Dato: torsdag den 14. marts

Adresse: Bydelsmødrenes landsorganisation, Bygmestervej 10, 1. sal, 2400 København NV

Tid: kl. 12.30-16.00

Tema: Hvordan får vi vores idéer til at blive en aktivitet i virkeligheden.

Netværket for Jylland og Fyn

Dato: torsdag den 21. marts

Adressen: Ygdrasil  Dortesvej 35A i Gellerup.

Tid: kl. 11-14

Tema: Temperaturmålingen - Tag temperaturen på jeres gruppe

 

Nyt årshjul – samme aktiviteter hvert år

På billedet ovenfor ser I vores nye årshjul og i årshjulet ser I aktiviteter og kurser. Aktiviteter, som alle Bydelsmødre kan skrive ind i kalenderen hvert år. På den måde ved I altid, hvornår I kan regne med en invitation fra os.

Dokumentation

I 2019 skal vi arbejde videre med vores online dokumentationsværktøj. Målet er, at alle Bydelsmødre i Danmark bliver oprettet som brugere og lærer at bruge værktøjet. Husk at gøre det til en vane på jeres månedsmøder at udfylde samtale- og aktivitetsskemaer!

Skriv til landssekretariatet for at få tilsendt et overblik over hvor mange samtaleskemaer, I har udfyldt i 2018.

Find dokumentationsværktøjet på vores hjemmeside