Bydelsmødre, baba og demokratisk dannelse

Baba – fordi far er vigtig og Bydelsmødre vil de næste to år samarbejde om at fremme den demokratiske deltagelse. Vi kalder indsatsen: Mind the Democracy!

I vores indsatser møder vi mennesker, som er uvidende overfor, hvad det vil sige at være medborger og hvordan man deltager i demokratiet. De mangler netværk og viden og fremfor alt oplevelsen af at kunne bidrage til samfundet. Konsekvensen bliver usikkerhed og isolation, som ikke kun påvirker de voksne selv, men i høj grad også deres børn.

Men vi oplever samtidig et stort ønske om at deltage i demokratiet i Danmark og en længsel efter at høre til og føle sig hjemme i det store fællesskab.

Derfor går vi nu i gang med at uddanne Bydelsmødre og baba-frivillige over hele landet til at facilitere lokale dialoger, hvor demokratisk dannelse og medborgerskab bliver øvet. Dialogerne skal være med til både at give viden og lyst til at bruge sin demokratiske stemme og engagere sig i samfundet.

Her vil også blive skabt lokale events, hvor mødet mellem mennesker fra forskellige miljøer og det fælles aktive medborgerskab er i fokus.

Tak til Udlændinge og Integrationsministeriet for at donere midler til indsatsen.

Kære Bydelsmødre-grupper, hvem vil være med?

Allerede nu kan alle Bydelsmødre-grupper melde sig til at blive uddannet til:

  • at videregive viden om demokrati og medborgerskab
  • at kunne facilitere lokale demokratiske dialoger
  • at skabe lokale events, hvor medborgerskab og demokratisk dannelse er i fokus

Uddannelsen starter i efteråret 2019

Hvis jeres gruppe vil først på listen så kontakt: Maja Langhorn på maja@socialtansvar.dk, 30 71 22 44.

Vi glæder os til at komme i gang!