Kom godt i gang med fase 3 - Ny inspiration og nye værktøjer

Af Laura Have Yde, konsulent i Bydelsmødrenes Landsorganisation

Vi ved, at når Bydelsmødre-grunduddannelsen er gennemført og de nyuddannede Bydelsmødre skal i gang med indsatsen som frivillige, kan det være en udfordring at starte og opretholde et godt arbejdsfællesskab som gruppe. Det kræver tid og kræfter at arrangere månedsmøder, planlægge aktiviteter og ikke mindst forblive motiveret. Månedsmøderne er derfor altafgørende for at skabe et solidt fundament for Bydelsmødre-gruppen.

I Landssekretariatet har vi derfor udviklet nyt materiale til fase 3, som er en overbygning til grunduddannelsen. Materialet er udviklet med det formål at give Bydelsmødrene nogle værktøjer til at håndtere de udfordringer I kan møde som nystartet gruppe. I kan finde materialet her: https://bydelsmor.dk/Saet-indsatsen-i-gang/De-fire-faser/Fase-3-bydelsmoedrene-gaar-i-gang

I løbet af fase 3 skal vi rette vi opmærksomheden mod, hvordan vi skaber et godt samarbejde i gruppen, vi skal øve Bydelsmødrenes metoder, som I har lært under grunduddannelsen i praksis og reflektere over dem i trygge rammer.

I kan arbejde med de nye redskaber på jeres månedsmøder, hvor vi skiftevis vil holde almindelige månedsmøder, vi ser tilbage på Bydelsmødrenes metoder fra grunduddannelsen og retter blikket fremad mod den nye viden, som vi ved er vigtig, når man vil skabe et godt arbejdsfællesskab.

I vil derfor få tre ekstra moduler:

  • Fællesskab, ejerskab og månedsmøder

Her skal vi blandt andet skal vi snakke om Bydelsmødrenes værdier og hvordan vi inkluderer det i vores arbejdsfællesskab. Vi skal snakke om hvorfor månedsmøderne er vigtige, hvordan vi holder et godt månedsmøde, give eksempler på indholdet på månedsmøderne og redskaber til at planlægge møderne.

  • Frivillighed, rollefordeling og ansvar

Her skal vi sætte fokus på frivillighed; hvad vil det sige at være frivillig og hvad det betyder for vores samarbejde og det ansvar, vi har for hinanden. I den forbindelse, er det også vigtigt at forventningsafstemme hvilke opgaver I har lyst til at give jer i kast med og hvordan arbejdet skal fordeles i gruppen.

  • Aktivitetsplanlægning og projektredskaber 

Her skal vi præsentere jer for nogle redskaber til at planlægge en aktivitet eller et samarbejde. Vi skal snakke om man laver realistiske planer og aktiviteter, vi skal snakke om årshjulet og hvordan det kan hjælpe med at holde overblik over gruppens aktiviteter.


Hvis I har spørgsmål til fase 3, er I meget velkommen til at kontakte Laura Yde på laura@socialtansvar.dk eller ring på tlf. 21 30 60 85.