Kickstart af jobforløb – et samarbejde mellem virksomheder, kommuner og Bydelsmødre om en målrettet jobindsats for etniske minoritetskvinder, der befinder sig på kanten af samfundet.

”Kan I ikke skaffe mig et job?” det spørgsmål har vi fået mange gange og nu gør vi noget ved det.

Af Mai-Britt Haugaard Jeppesen, chef for Bydelsmødre

Vi har i 2017 etableret et samarbejde med IKEA, Odense Kommune og Bikubenfonden om at afprøve et uddannelsesforløb, som skal rykke kvinder med etnisk minoritetsbaggrund fra overførselsindkomst til job. De seneste evalueringer[i] af Bydelsmødre peger på, at det at blive Bydelsmor, i høj grad styrker kvinders selvtillid, følelse af at høre til og motiverer til at komme videre i uddannelse eller i job. Derudover har Økonomer Uden Grænser peget på, at 80.000 kvinder har brug for hjælp for at komme videre.

Det er et samskabelsesprojekt, som involverer virksomhed, kommune og Bydelsmødrenes Landsorganisation. Vi vil afprøve det frivillige Bydelsmødrekoncept i en jobrettet indsats. Der udvikles og afprøves et koncept, der styrker etniske minoritetskvinders personlige og faglige forudsætninger for at komme i job. Der udarbejdes der på baggrund af høstede erfaringer og i samarbejde med den deltagende kommune en business case, der belyser og konkretiserer de økonomiske gevinster ved en kommunal investering i indsatsen. Den vil bl.a. bygge på Skandiamodellen og tage udgangspunkt i beregninger udarbejdet af KL.

Formålet med projektet er:

• at teste om Bydelsmødrekonceptet (fx elementer som empowerment, fællesskab, viden, netværk og refleksion) kan bruges som jobforløb, så flere kvinder uden job, kommer i job, i uddannelse eller som minimum, rykker væsentligt tættere på job.

• At undersøge hvordan samskabelse mellem en kommune, en virksomhed og en NGO bedst løser den samfundsmæssige udfordring det er at få kvinder med ikke-vestligbaggrund i job.

• I samarbejde med kommunen at udarbejde en business case, der konkretiserer de økonomiske gevinster ved at investere i indsatsen, der kan danne grundlag for udbredelse af indsatsen til andre kommuner fx ved brug af payment by result.

I begyndelsen af februar gik første forløb i gang. 16 kvinder mødes i IKEAs lokaler i Odense. De har allerede været igennem en masse forskellige emner. Nogle af dem stammer fra Bydelsmødrenes grunduddannelse, andre er udviklet specielt til dette projekt. Vi glæder os til at se resultaterne løbende.

Forløbet er støttet af Bikubenfonden.

[i] Samfundsøkonomisk analyse af Bydelsmødre, Økonomer Uden Grænser (2016); Evalueringsrapport, Deloitte (2015)