TO PRAKTIKANTER SØGES TIL BYDELSMØDRE, FONDEN FOR SOCIALT ANSVAR

ER DU VORES NYE PRAKTIKANT?

Vi søger to praktikant til efterårssemestret 2018. Stillingerne er som udgangspunkt for studerende på kandidatniveau og løber fra august 2018 til januar 2019.

Den ene praktikstilling vil fokusere på implementeringen af et dokumentationsværktøj, dataindsamling, forskellige kommunikations- og formidlingsopgaver samt at koordinere lokale temaaftner ifm. et efteruddannelsesforløb om social kontrol.

Den anden praktikstilling vil fokusere på support til lokale Bydelsmødre-grupper samt udvikling og afprøvning af undervisningsforløb, som skal styrke samarbejdet og fællesskabet i de lokale Bydelsmødre-grupper.

BEGGE STILLINGER KRÆVER AT:

• Du kan arbejde selvstændigt, løsningsorienteret og systematisk.

• Du er analytisk og god til at formulere dig skriftligt.

• Du er fleksibel og har gode samarbejdsevner.

• Du er positiv og kan lide at tage ansvar.

• Du er god til at skabe relationer i et mangfoldigt netværk.

• Du har interesse for målgruppen.

PRAKTIKANTSTILLING MED FOKUS DOKUMENTATIONSVÆRKTØJ OG FORMIDLING

Vi har netop udviklet et dokumentationsværktøj, som skal dokumentere effekten og omfanget af Bydelsmødrenes frivillige indsats til brug for os i Landssekretariatet, samarbejdspartnere og Bydelsmødrene selv.

Dine hovedopgave vil derfor være at koordinere implementeringen af dokumentationsværktøjet i samarbejde med Bydelsmor-konsulenterne, som hjælper landssekretariatet med at støtte lokale Bydelsmødre-grupper. Herudover vil din opgave blive indsamling og behandling af kvalitativt data i form af interviews vedr. forandringsprocesser hos de frivillige Bydelsmødre. Du skal desuden formidle det indsamlede data på forskellige måde fx korte opslag på facebook, årsrapporter til lokale Bydelsmødre-grupper og faktaark til politikere.

Yderligere vil du blive tovholder på koordinering og afvikling af en efteruddannelse om social kontrol. Du koordinerer i samarbejde med lokale Bydelsmødre en række temaaftner om social kontrol. Temaaftnerne er afslutningen på en train-the-trainers uddannelse om social kontrol, som blev afholdt i foråret 2018. Yderligere skal du assistere i opsamlings- og evalueringsarbejdet.

Der vil desuden løbende forekomme forskellige ad hoc opgaver fx opgaver i forbindelse med afholdelse af det årlige landsmøde, opdatering af skriftligt materiale mv.

DINE PERSONLIGE EGENSKABER OG KVALIFIKATIONER

• Du er metodisk og analytisk stærk og kan omsætte teori til praksis.

• Du har erfaring med kvalitativ og kvantitativ dataindsamling samt databehandling.

• Du er en dygtig koordinator og kan håndtere mange bolde i luften.

• Du kan varetage kommunikationsopgaver og nyhedsformidling.

• Du er en skarp formidler og er dygtig til at skrive.

DU VIL FÅ ERFARING MED

• Projektledelse

• Dataindsamling, databehandling og analysearbejde

• Kvalitative og kvantitative metoder

• Koordinering og afvikling af kurser og temaaftner.

• Forskellige kommunikations og formidlingsopgaver

• Almindelige kontoropgaver

PRAKTIKANTSTILLING MED FOKUS PÅ SUPPORT OG UNDERVISNING

Bydelsmødre-netværket vokser og der uddannes hele tiden nye Bydelsmødre, som skal organisere sig lokalt og opbygge stærke arbejdsfællesskaber, holde månedsmøder og lede og drive deres arbejde selv.

Din hovedopgave bliver i samarbejde med en konsulent i landssekretariatet at færdigudvikle og producere forskellige undervisningsforløb til de lokale Bydelsmødre-grupper samt at videreudvikle og opdatere drejebøger og en håndbog med ledelsesredskaber til Bydelsmødre-grupperne.

Yderligere skal du i samarbejde med resten af kontoret stå for supporten af lokale Bydelsmødre-grupper, selvstændigt undervise og afholde workshops samt afholde netværksmøder for Bydelsmødre i samarbejde med en konsulent fra landssekretariatet.

Sidst på efteråret bliver du tovholder på et endagskursus for Bydelsmødre-konsulenterne, som skal klædes på til at facilitere tre workshops til nyuddannede Bydelsmødre.

Derudover vil der løbende forekomme forskellige ad hoc opgaver, du vil skulle assistere i planlægningen og afholdelsen af det årlige landsmøde samt af og til assistere på to jobforbedrende kursusforløb, som Bydelsmødrenes Landsorganisation har udviklet i samarbejde med IKEA og Bikuben Fonden. Jobforløbet afholdes i Odense og på Frederiksberg.

DINE PERSONLIGE EGENSKABER OG KVALIFIKATIONER

• Du er ikke bange for at arbejde selvstændig

• Du er en stærk formidler og tør at lede en dialog.

• Du har erfaring med frivilligt arbejde

• Du er åben og god til relationsarbejde

• Du er dygtig til at kommunikere med mange forskellige mennesker.

DU VIL FÅ ERFARING MED

• Projektledelse

• Konceptudvikling

• Organisering af frivilligt arbejde

• Motivering af frivillige

• Udvikling af undervisningsforløb og undervisningsopgaver

• Dialogisk undervisning og facilitering

• Formidlingsopgaver og redigeringsarbejde

• Almindelige kontoropgaver

OM BYDELSMØDRENE

Bydelsmødre er primært kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, som gør en frivillig indsats i lokalområdet for at støtte kvinder, som ofte er isolerede og som det etablerede system kan have vanskeligt ved at nå. Bydelsmoren lytter, formidler vigtige informationer og bygger bro mellem kvinden og det sted, som bedst kan hjælpe kvinden videre. Hjælpen styrker kvinderne, så de kan hjælpe sig selv, deres børn og familie. På landsplan er der cirka 700 Bydelsmødre fordelt på 45 grupper. De repræsenterer tilsammen 41 nationaliteter og taler 56 forskellige sprog. Læs mere om os på www.bydelsmor.dk.

VI TILBYDER

Vi tilbyder et spændende og alsidigt praktikforløb, hvor du får indblik i mange dele af organisationen. Du kommer til at indgå i et godt arbejdsmiljø med engagerede kollegaer. Du kommer til at arbejde i en organisation med højt tempo og gode udviklingsmuligheder.

PRAKTIKANTSTILLINGEN

• Som udgangspunkt er stillingen på 30-37 timer om ugen alt efter aftale

• Timetallet er fleksibelt og kan tilpasses individuelle behov for at følge fag/skrive afsluttende praktikopgave.

• Arbejdstiden er som udgangspunkt 9.00-16.00, men der forekommer aften- og weekendarbejde.

• Praktikperioden er fra medio august 2018 til slutningen af januar 2019.

• Praktikken er ulønnet

ANSØGNINGSPROCES

Ansøgninger til stillingen sendes til laura@socialtansvar.dk senest den 30. maj 2018. Har du yderligere spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Laura Have Yde på 21 30 60 85.

MERE OM OS

Bydelsmødre er en frivillig indsats. Formålet er at give kvinder med etnisk minoritetsbaggrund i svære livssituationer håb og handlekraft til at skabe den tilværelse de ønsker for dem selv, deres familie og børn. Bydelsmødre skaber stærke fællesskaber og baner vej for de kvinder, det offentlige ikke kan nå. Det gør de ved at bygge bro mellem kvinderne og kommunens og lokalsamfundets tilbud, ved at skabe lokale fællesskaber og ved at etablere netværk på tværs af civilsamfund, det offentlige og den private sektor.

Bydelsmødre er en indsats under Fonden for Socialt Ansvar (FSA). FSA er en ikke-erhvervsdrivende almennyttig fond. FSA’s formål er at støtte aktiviteter, der fremmer socialt ansvar i den civile-, private- og offentlige sektor. Indsatsen sker på basis af eksterne bevillinger og donationer, som FSA’s aktiviteter søger, da FSA ikke selv er formuende. FSA's aktiviteter fokuserer på at skabe tryghed, livsglæde og konstruktiv sameksistens, især blandt børn, unge og udsatte grupper, gennem støttende og forebyggende indsatser.

Fonden for Socialt Ansvar har til huse på Bygmestervej 10, 1. sal, 2400 København NV.