Bydelsmødre hjælper flygtninge i gang med livet i Danmark

I foråret 2017 opstartede Bydelsmødrenes Landsorganisation et nyt og spændende samarbejde, ”Genvejen til et nyt liv i Danmark”, med Københavns Kommune og Copenhagen Host Program.

Af Laura Yde, konsulent Bydelsmødre

Copenhagen Host Program er eksperter i at finde mentorer, der guider nyankomne flygtninge i gang med deres liv i København og Bydelsmødrene er nu én af de frivillige organisationer, som står til rådighed.

Kvindelige flygtninge, som har brug for at møde en støttende person, der vil lytte, svare på spørgsmål og hjælpe med at lærer byen, dansk kultur og normer bedre at kende, bliver matchet med en Bydelsmor. De to kvinder ses i en periode på seks måneder og formålet med forløbet er at styrke kvindernes sociale og kulturelle integration.

Bydelsmødrene gør det, de er bedst til; de hjælper via brobygning, samtaler og hjælp til selvhjælp med at opbygge tillid og selvtillid, netværk, viden om systemet og lokalsamfundet samt at få overblik over, hvor man kan få hjælp.

15 engagerede Bydelsmødre har meldt sig som mentorer

I starten af efteråret 2017 blev 15 Bydelsmødre klædt på til at være mentorer. Copenhagen Host Program deltog også og underviste i lovgivning og de krav om sprog- og praktikforløb, der stilles til flygtninge i København. Ambitionerne er høje, det handler om at skabe det personlige fundament, så de nyankomne flygtninge kan komme hurtigt i gang med en tryg tilværelse i Danmark.

Mentorforløbets aktiviteter

Et mentorforløb sættes i gang ved at mentor, mentee og en medarbejder fra Bydelsmødre mødes og forventningsafstemmer og bliver klogere på mentees ønsker, behov og udfordringer, sådan at parret sammen kan skabe det bedst mulige forløb.

Individuelle møder

Når mentor-mentee forløbet sættes i gang skal parret mødes på tomandshånd minimum en gang om måneden. Målet med de individuelle møder er, at opbygge en tryg relation og sammen lave de ting, som mentee har aller mest brug for. Det kan handle om at tage bussen rundt i København og lære byen at kende, at tage sig tid til at snakke og fordybe sig i de bekymringer og spørgsmål, som mentee har, øve til sprogtest eller læse breve og hjælpe med vigtige deadlines.

I løbet af de seks måneder skal Bydelsmoren introducere sin mentee til minimum et fællesskab, så menteen kan opbygge et bredere socialt netværk.

Netværksmøder

Ud over de individuelle møder deltager alle mentor-mentee-par i netværksmøder, som afholdes af Bydelsmødrenes landsorganisation. Her får kvinderne mulighed for at lære hinanden at kende og udveksle erfaringer på tværs. Formålet er at skabe et fællesskab på tværs af København. Vi ved, at det at være en del af et fællesskab, hvor man kan møde ligesindede, øve sit danske sprog og stille de spørgsmål man ikke tør stille andre steder, har afgørende betydning for oplevelsen af at føle sig tryg.

Fra mentee til Bydelsmor

Alle mentorerne inviterer og er vært for deres mentee på Bydelsmødrenes årlige landsmøde, hvor der deltager 300 frivillige Bydelsmødre. På landsmødet møder mentee et mangfoldigt fællesskab af kvinder, som selv har erfaringer med at skabe sig en meningsfuld og aktiv tilværelse i Danmark. Derudover giver landsmødet indsigt i et stærkt frivilligt fællesskab. Målet er nemlig på sigt at give kvinderne mod på selv at tage en Bydelsmødre-uddannelse, når de er klar.

En stor succes!

Erfaringerne fra de mentor-menteeforløb, som kører, og de som allerede er afsluttet, er, at Bydelsmødrene kan være en særlig rollemodel og en tiltrængt ven, for deres mentee. Bydelsmødrene kan tilbyde en anden form for hjælp, fordi de har tid, er fleksible i deres hjælp og aktiviteter og fordi de kan dele deres egne erfaringer med at starte forfra i et nyt land. De foreløbige evalueringer af mentorforløbene viser, at programmet har bidraget til at styrke mentees selvtillid, oplevelse af at høre til i et fællesskab og tro på, at de kan løse deres egne problemer. Evalueringen viser også, at mentees har fået en bedre forståelse deres lokalområde og et overblik over, hvor de kan få hjælp. Sidst men ikke mindst er der kommet nogle dybe venskaber ud af mentor-mentee forløbene, alt tyder på at venskaberne lever videre efter, at forløbene er slut.