Bydelsmødre 2017 i tal

• 5 nye byer etablerede Bydelsmødre-grupper.

• 172 nye Bydelsmødre tog Bydelsmødre-grunduddannelsen på 15 moduler.

• 300 deltog på landsmødet og diskuterede social kontrol

• 61 frivillige Bydelsmødre blev uddannet til at undervise i hjertesund mad. De har afholdt 47 lokale madlavningsaftner, hvor 422 kvinder deltog.

• 15 frivillige Bydelsmor-konsulenter blev uddannet til at styrke organisering lokalt. De har afholdt 13 kurser for Bydelsmødre omhandlende det gode fællesskab, månedsmøder og realistiske planer.

• 6 netværksmøder er afholdt med fokus på fælles mål og forståelse på trods af forskellige interesser, behov mm.

• Bydelsmødre holdt oplæg på 16 konferencer i Danmark og oplæg på 1 konference i Stockholm.

• Bydelsmødre har siddet med i 2 ekspertgrupper.