Når der danses før frokost, ved man, at man er en del af et helt særligt fællesskab

Landsmødet 2017 i Landsorganisationen Bydelsmødre var en oplevelse uden sammenligning. Det var et landsmøde med 300 kvinder og to mænd, med urkraft, interessefællesskab, modige oplæg, spontane klapsalver og ikke mindst et alvorligt og vigtigt emne. Landsmødet 2017 handlede om social kontrol.   

Af: Pernille Rosengaard Christensen

Jeg vil vove at påstå, at der søndag d. 29. oktober var mere liv i Nyborg end normalt. På ruten mellem Nyborg Station og Nyborg Strand gik grupper af kvinder i alverdens farverige klæder med hver sin smartphone med kortfunktion for at sikre den rigtige destination. Da dørene slog op til konferencelokalet var det til et spændende og varieret program, der på hver sin måde talte ind i dagens overskrift: Social kontrol.

 

Der er en plads i helvede for kvinder, der ikke hjælper hinanden”, slog direktør Thit Aaris-Høeg for  Fonden for Socialt Ansvar fast og fulgte op med direkte henvendelse til alle de dedikerede Bydelsmødre i salen: ”Og der skal vi ikke hen!”, hvilket udløste dagens første spontane bifald ud af mange. Stemningen var sat, og gennem dagen blev social kontrol belyst fra forskellige perspektiver. Nogle pointer blev fortalt, mens andre blev trommet og danset ind, og på hver sin måde gjorde alle indslag et meget stort indtryk på mig.

Modige kvinder

Dagens musikalske indslag fra Simona Abdallah imponerede mig stærkt. Sikken en kvinde. Simonas budskab var klart og tydeligt: ”Sæt hinanden fri”, da hun fortalte om sin hårde kamp for at blive sat fri til at kunne blive den eneste kvinde i verden, der spiller på den arabiske tromme, darbuka. Og da man først hørte den skiftende intensitet af rytmer, der kom ud af trommen ved hendes hænders og fingres slag, forstod man, at den kamp ikke havde været forgæves. Og på den eneste rimelige måde, hvor på vi kunne vise vores taknemmelighed over disse varme rytmer – selvom klokken ikke var 12 endnu – fyldtes salen med gyngende hofter, dansende håndbevægelser, kædedans gennem lokalet og smil, grin og massevis af beundring for den kvindelige urkraft.  

 

Tre Bydelsmødre var særligt nervøse den dag. De stillede sig nemlig op på scenen og fortalte deres personlige erfaringer med negativ social kontrol – både som udsatte for det af deres netværk og som udøvere som forældre. Shazia fra Frederiksberg fortalte om at finde kompromisser med sin søn, når han gerne ville til fest. Suad fra Ballerup fortalte om hendes første år i Sønderjylland, hvor hun blev kritiseret af det muslimske netværk for opdragelsen af hendes børn, når de omgikkes etniske danskere. Og endeligt fortalte Ümmühan fra Herning om det svære i at acceptere sin datters valg af uddannelse, når man virkelig ikke er enig. Bifaldene var høje og anerkendende ved alle tre beretninger. Tænk sig en gang, hvor modigt det er at stille sig op foran så mange andre, hvor man ikke ved, om de dømmer eller beundrer.

Bydelsmødre er en del af løsningen

Alle dagens indslag slog fast, hvor stor en forskel Bydelsmødre kan gøre for andre kvinder, og bryder dermed med forestillingen om, at minoritetskvinder ikke skaber forandring. Fra Bydelsmødres chef, Mai-Britt Jeppesen, var visionen klar: At Bydelsmødre skal være et trygt fællesskab, og at Bydelsmødre skal vise vejen for de familier, der har svært ved at finde vej. Dagens faglige oplægsholder, Halima El-Abassi, bakkede denne vision op ved at pege på, Bydelsmødre kan støtte familier med at få de kulturelle ender til at mødes, så spørgsmålet om hjemlandets kultur versus det danske samfunds kultur ikke behøver være enten eller, men kan være et både og.

 

Et budskab, der flere gange gennem dagen blev fremhævet var således, at forældre ikke må holde for meget fast i den kultur, de selv er vokset op med. Dialogen med børn og viljen til at finde kompromisser blev foreslået som en vigtig del af løsningen for at undgå, at børn begynder at leve dobbeltliv. Og dagens slagord, der igen fik klapsalverne til at runge festligt i lokalet, kom fra Anna Larki fra Dialogkorpset, der sagde: ”Kultur er lige som software – det skal opdateres en gang imellem”. 

 

Med fagligt input, personlige beretninger og refleksioner med andre Bydelsmødre blev der således taget hul på det svære emne om negativ social kontrol på landsmødet 2017. Det var en dag, hvor 300 kvinder mødtes i et enestående interessefællesskab om at styrke mangfoldigheden og hjælpe andre kvinder. Hvor spontane klapsalver, højt humør og dyb koncentration fyldte salen. Og hvor landsmødet var startskuddet til mange samtaler rundt omkring i landets lokale Bydelsmødregrupper om den svære balance mellem god opdragelse og negativ social kontrol.

#bydelsmor#endelafløsningen