Bydelsmødrenes Grunduddannelse

Kære koordinator

Inden du går i gang med de dokumenter, vi har samlet til dig og Bydelsmødrene på Grunduddannelsen, har vi nogle praktiske informationer og lidt tips til dit videre arbejde. Vi har lavet en introduktion til det fundament uddannelsen bygger på, som guide til dig og de gæsteundervisere du indgår samarbejde med.

Uddannelse og materialer

Du har fået adgang til Bydelsmødrenes Grunduddannelse på vores lukkede hjemmeside under www.bydelsmor.dk. Her finder du mapperne Vigtig læsning og administration, Modulerne og Ekstra øvelser til supplerende inspiration.

Vigtig læsning og administration indeholder:

 • Introduktion til Grunduddannelsen (til koordinator og gæsteunderviser)
 • Metodisk grundlag inkl. vision og værdier (til koordinator og gæsteunderviser)
 • Formalia
 • Værdier
 • Digitalt værktøj
 • Uddannelsesplan (til koordinator og kommende Bydelsmødre)
 • Uddannelsesfasemodel

Modulerne indeholder:

 • Dagens indhold
 • Drejebog
 • Inspirationsmateriale

På fagmodulerne følger drejebøgerne den samme opbygning med henblik på at gøre dig og Bydelsmødrene fortrolige med uddannelsens opbygning.

Metodemodulerne følger en lidt anden opbygning, men stadig i tråd med det, du kender fra fagmodulerne. Du vil selv være underviser på metodemodulerne og vi giver dig derfor mere konkret indhold og øvelser til disse moduler.

Forberedelse til undervisningen

 • Gæsteunderviser: Det er koordinators ansvar at engagere relevante fagpersoner til fagmodulerne. Derfor er det vigtigt, at du orienterer dig i det enkelte modul og indgår samarbejder i god tid inden undervisningen.
 • Hjælpekoordinator: Vi råder til, at du ”ansætter” en frivillig hjælpekoordinator, som kan hjælpe dig i dit arbejde, det er hyggeligt og rart at have flere hænder til opgaverne.
 • Lokaler: Når du booker lokaler til dit hold, er det en god idé at sørge for, at der er godt med plads. Der vil løbende være øvelser, hvor alle samles ude på gulvet og det kræver plads.
 • Teknisk udstyr: Inden en undervisning råder vi dig til altid at tjekke op på teknisk udstyr, så du ikke skal bruge tid på, at noget driller i undervisning – ex. ved projektor.
 • Forplejning: Husk altid at sørge for forplejning til den enkelte undervisningsgang.
 • Bordplan: Lav en bordplan inden undervisningen og stil mapperne klar med navn på hver plads. Det letter forståelsen og arbejdet på modulet, hvis du har gjort dig tanker om, at kvinderne sidder, så dem der har mest overskud eller taler bedst dansk er fordelt rundt mellem de andre. Det højner niveauet i din undervisning og giver støtte for hele holdet.
 • Digitalt værktøj: Allerede i rekrutteringsprocessen hvor du screener holdet, kan du med fordel introducere det digitale værktøj til dem, som du kan fornemme kommer til at holde fast i engagementet på uddannelsen. På den måde har du en håndfuld ambassadører på intromodulet, som kan være en ekstra hjælp, når holdet skal installere og oprette sig selv med stamdata.

Til undervisningen

 • Tid: Tiden går meget hurtigt, når det hele kører. Sørg for at holde rammerne, så I ikke skal skynde jer til sidst. Hjælp dine gæsteundervisere. De har heller ikke meget tid. Afgræns blandt andet introduktionen til deres egen institution til en kort præsentation (eller hvor de kommer fra).
 • Cases: Hvis det er muligt at lade den samme case være gennemgående på et modul, kan det være en fordel. Det giver bedre mulighed for at komme i dybden på den korte tid.
 • Kopiark: Husk at printe og omdele kopiark og andre materialer, når det er relevant. Det skaber forvirring og uro, hvis Bydelsmødrene får det før.
 • Visuelt referat: Det er vigtigt, at der løbende bliver taget noter, som de kommende Bydelsmødre kan tage billeder af, eller som du kan udsende som et ”visuelt referat” efter undervisningen. Hent gerne inspiration fra den grafiske facilitering og kombiner tegninger med korte noter. Det styrker Bydelsmødrenes hukommelse fra modul til modul.

Hvis det giver mening for undervisningen, kan det være relevant at flytte undervisningen ud til underviseren, som kan være på skolen, i Kommunen, hjælpeorganisationen eller hvem der er repræsenteret blandt gæsteunderviserne.

Et vigtigt digitalt værktøj

Vi gør brug af et digitalt værktøj, som kommende Bydelsmødre tilgår via en app på deres egen telefon. Værktøjet er meget vigtigt i forhold til dokumentationen af Bydelsmødrenes indsats. Derfor er det meget vigtigt, at du prioriterer at klæde de kommende Bydelsmødre ordentligt på til at bruge værktøjet. Det digitale værktøj bruges til:

 • At oprettet Bydelsmødrene med stamdata (modul 1).
 • At oprette samtaleskemaer til rapportering, når Bydelsmødrene været i kontakt med en kvinde i deres nærområde (modul 6).
 • At evaluere uddannelsen og dens forløb (modul15).

Lokal betydning: Samtaleskemaet giver Bydelsmødrene et overblik over deres arbejde og et indblik i hinandens arbejde. Det bidrager til følelsen af, at Bydelsmødrene arbejder i samme retning mod et fælles mål, og at I i fællesskab kan nå meget. Det højner selvfølelsen, giver anseelse og styrker motivationen.

Landsdækkende betydning: På landsplan giver samtaleskemaet mulighed for at indsamle dokumentation for Bydelsmødrenes samlede indsats. Dokumentationen er et centralt redskab i forankringen og videreudviklingen af Bydelsmødre-konceptet.

Det indsamlede materiale synliggør Bydelsmødrenes indsats meget konkret og kan dermed bruges i kommunikation til samarbejdspartnere og medier og det kan hjælpe til at skaffe midler til den fortsatte Bydelsmødreindsats.

Vi ønsker dig rigtig god arbejdslyst.
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

De bedste hilsner
Bydelsmødrenes Landsorganisation

Hent Kære koordinator i word

Uddannelsesoverblik

Bydelsmødrenes Landsorganisation

c/o Fonden for Socialt Ansvar
Bygmestervej 10, 1. sal tv.
2400 København NV
bydelsmor@socialtansvar.dk

Tlf.: 30177803