Styrk gruppen

Styrk ejerskabet og rollefordelingen og bliv bedre til at arbejde sammen

For at I kan arbejde godt sammen og opnå det, I gerne vil i jeres lokalsamfund, er det vigtigt, at alle føler et ejerskab for gruppens arbejde og at alle ved, hvad de skal bidrage med til fællesskabet.

I denne håndbog finder I helt konkrete øvelser og idéer til, hvordan I kan styrke fællesskabet og ejerskabet i jeres gruppe

Hent håndbogen