Bydelsmødre giver input til nyt ForældreIntra i Aarhus Kommune

Bydelsmødrene i 8220 vil gerne følge med i deres børns skolegang digitalt, men sproglige barrierer kan være en udfordring. Derfor har Bydelsmødrene i 8220 givet deres input til det nye ForældreIntra, der skal udvikles.

Digitale Børn og Unge har besøgt Bydelsmødrene i 8220 i beboerhuset Yggdrasil i Gellerup til en snak om brugen af ForældreIntra. Og det viste sig, at det ikke er viljen til at følge med i børnenes skolegang digitalt, der mangler, for Bydelsmødrene er nemlig ivrige i dialogen om den vigtige rolle, som forældrene spiller i skole-hjem-samarbejdet.

Sproglige barrierer

Shamso, som deltog i mødet, er enig med de andre Bydelsmødre i 8220 om, at der er et stigende behov for at følge med på ForældreIntra, i takt med at skolerne overvejende benytter sig af digital kommunikation, og fordi fremmødet til forældremøder ikke altid er så stort. Den digitale kommunikation og vidensdeling kan dog være vanskelig for de forældre, som ikke taler eller læser dansk.

Ønsker mere videokommunikation og farvekoder

Digitale Børn og Unge ønskede derfor at få input fra Bydelsmødrene i 8220 for at blive klogere på, hvordan de kan imødekomme udfordringerne. Bydelsmødrene efterspørger mere video-kommunikation og større brug af ikoner og farvekoder i ForældreIntra. Det må gerne være kombineret med kurser i brugen, hjælp til at finde og bruge intra-app’en samt sms-notifikationer, når der er vigtige informationer om barnet fra skolen.

Vil sprede budskabet

Samtidig vil Bydelsmødrene gerne klædes bedre på for at kunne sprede budskabet i deres netværk om, at forældre kan hjælpe deres børn ved at bruge ForældeIntra og sørge for, at folk får viden om ForældreIntra-app’en, som kan lette tilgængeligheden.

Bydelsmødrene i 8220 skal teste

Når det nye ForældreIntra er udviklet, vender Digitale Børn og Unge tilbage for at få yderligere inputs. Bydelsmødrene i 8220 skal ligeledes være med til at teste det, så de sikrer, at det er let at bruge af forældre, som ikke taler eller læser dansk.