Netværksgrupper og møder

Bydelsmødrenes Landsorganisation står for at afholde 2-4 netværksmøder om året for alle Bydelsmødre-grupper i Danmark.

Målet med møderne er at:

• Udveksle erfaring, viden og idéer mellem grupperne og også Landsorganisationen

• Sparre på lokale udfordringer

• Skabe fælles forståelse af koncept og mål Bydelsmødre, Landsorganisation og koordinatorer imellem.

• Styrke Bydelsmor-fagligheden

• Styrke Bydelsmor-identiteten

• Styrke faglighed om ledelse af frivillige

Her kan du læse om organiseringen og grupperne og møderne:

Bydelsmødre-grupperne er delt op i 4 Netværks-grupper

• Jylland Nord 2 gange om året

• Jylland Syd og Fyn 2 gange om året

• Sjælland (Sjælland og Storkøbenhavn) 4 gange om året

• København (København og Frederiksberg) 4 gange om året

__________________________________________________________

Mødetidspunkt

For at ta hensyn til både koordinatorer, Bydelsmødre, som arbejder og ikke arbejder skifter mødetidspunktet mellem at mødes i arbejdstiden og efter arbejdstid. Mødet varer mindst 2 1/2 time

Deltagere

For at styrke Bydelsmødrenes ansvar for det organisatoriske arbejde i gruppen er det bedst, hvis 2 fra hver gruppe deltager hver gang: Helst både én Bydelsmor og én koordinator eller forkvinde.

Det behøver ikke være de sammen Bydelsmødre hver gang. Det vigtigste er at nogen fra gruppen deltager hver gang.

Mødested

Stedet for netværksmøderne skal planlægges, så det passer grupperne bedst muligt.

Forplejning

Bydelsmødrenes Landsorganisation betaler for forplejning, let frokost eller aftensmad eller kaffe og kage

Indkaldelse og dagsorden

Bydelsmødrenes Landsorganisation indkalder og laver dagsorden og skriver/tegner referat meget gerne med input og ønsker fra de lokale grupper.

Dagsorden

1. Inspiration: Hvad har været en succes/har fungeret godt i Bydelsmødregruppen siden sidst (1. succes pr. gruppe)

2. Fagligviden: Fagligt oplæg fra Landsorganisationen

3. Sparring: Hver gruppe får sparring på den vigtigste udfordring

4. Fx Punkt fra en lokal gruppe

5. Fx Kort info fra Landsorganisationen

6. Næste møde: Hvor og input til punkter op fagligt oplæg

Læs beskrivelsen som pdf