Erfaringsudveksling

Det er vigtigt at dele de erfaringer vi får, når vi hjælper andre kvinder ved hvert månedsmøde.

Det er gennem erfaringsudvekslingen, at vi bliver dygtigere til Bydelsmorarbejdet, fordi:

  • Vi får inspiration og lærer af hinanden
  • Det bliver tydeligt, hvilken forandring vi skaber for andre kvinder
  • Vi holder fokus på, hvad vores fællesskab handler om

I dette dokument kan I blive inspireret til, hvordan I kan lave erfaringsudvekslingen på jeres månedsmøder:

Billede af arbejdsark til erfaringsudveksling