Få flere til at stemme

Materialerne er skabt i forbindelse med at få flere borgere med etnisk minoritetsbaggrund til at stemme til Folketingsvalget 2015, men de kan bruges igen til næste Folketingsvalg:

Stemmeguide:

Stemmemateriale til brug ved folketingsvalg  Stemmeguide til download: Hvordan stemmer du, når du er på valgstedet

Stemmeguide - sådan stemmer du, når du er kommet hen til valgstedet:

 

Plakater

Note: Husk at klippe den nederste del af plakaten, eller lav en kreativ løsning, så der står Kommunalvalg med den rigtige dato!

Plakat: 'Vi stemmer, selvom vi synes, politik er svært':

Valgplakat med Bydelsmødre: Vi stemmer selvom politik er svært

Plakat: 'Jeg føler stolthed, når jeg stemmer':

Stemmeplakat: Bydelsmødre føler stolthed, når vi stemmer


Plakat: 'Vi tager stilling ved at stemme':

Stemmeplakat til download: Vi tager stilling, når vi stemmer


Plakat: 'Jeg stemmer, fordi jeg er en del af samfundet':

Stemmeplakat til download: Jeg stemmer, fordi jeg er en del af samfundet

Plakat: 'Jeg tager min nabo med og stemme - hvem tager du med?':