Bydelsmødre til konference om antiradikalisering

To Bydelsmødre fra Gellerup har deltaget i en international konference om antiradikalisering, hvor de holdt oplæg om, hvordan familien er med til at skabe børns identitet.

Den internationale antiradikaliseringskonference ”Building Resilience to Radicalisation and Violent Extremism II” blev afholdt i maj. Konferencen blev arrangeret af Aarhus kommune i samarbejde med Østjyllands Politi og det globale city-netværk Strong Cities Network. På konferencen deltog omkring 500 personer.

Oplæg om tidlig forebyggelse

På vegne af Bydelsmødrene holdt Ilham Mohamed og Hibak Mohamed oplæg i workshoppen "Early Prevention – Working with Families". Udover at fortælle om Bydelsmødrenes arbejde, fortalte de også om, hvordan familier er med til at skabe en identitet, ikke bare for en selv, men også for ens børn. Ilham pointerede også, hvad forældre skal være opmærksomme på i forhold til ens børn: hvem de omgås, hvilke foreninger og klubber de deltager i, men også at forældre skal være opmærksomme på, hvad man siger og ser i tv i børns nærhed.

Budskabet for oplægget var, at opdragelse af børn alene er forældres ansvar, og at det ansvar ikke kan lægges over på andres skuldre.

Tavshedspligt er vigtig

Nogle af de spørgsmål som Ilham og Hibak efterfølgende fik fra tilhørerne synliggjorde, at det kan være svært at skabe forståelse for, hvad der er Bydelmødrenes arbejdsopgave og arbejdsmetode. Der blev bl.a. spurgt om, hvem Bydelsmødrene i givet fald ville henvise familierne til, hvis de fik kendskab til unge, som var radikaliseret. Til det spørgsmål var der ingen tøven, inden der blev svaret: ”Til politiet”.

Endelig blev der spurgt ind til, hvordan området havde taget imod Bydelsmødrene, og til det svarede Hibak og Ilham, at de er blevet taget rigtig godt imod, især fordi beboerne ved, at Bydelsmødrene har tavshedspligt. De har aldrig oplevet holdningen: ”Er det jer, der har sladret til myndighederne?”