Når Bydelsmødrene samarbejder med andre opstår der nye muligheder

Når alle bidrager med det, som de er gode til opstår der masser af muligheder: Det er Kvindeklubben på Indre Nørrebro et bevis på. Her arbejder Bydelsmødre, FSB, den boligsociale indsats og socialrådgivere sammen om at lave alt fra hyggestunder, udflugter og vidensdeling for lokale kvinder.

Når forskellige kompetencer mødes opstår der muligheder

Hver onsdag fra kl. 10-13 åbner dørene til FSB’s lokaler på Blågaardsplads. Tre Bydelsmødre fra Nørrebro fik ideen og tog initiativet til at starte cafeen op; men ud over at involvere andre Bydelsmødre samarbejder Bydelsmødrene også med andre nøglepersoner i deres lokalområde. Sammen har de lavet en kvindecafe, hvor alle bidrager med det, de er bedst til:

  • Bydelsmødrene bidrager med kontakten til kvinderen, de spreder god stemning og varme i cafeen og tager ansvar for at skabe gode relationer og et trygt rum for cafeens gæster.
  • De boligsociale medarbejdere bidrager med kontakten til fagpersonerne. De hjælper med det organisatoriske og planlægningen af cafeens aktiviteter.
  • FSB bidrager med lokalerne
  • En socialrådgiver bidrager hver onsdag med viden om forskellige sociale, økonomiske og juridiske spørgsmål.
  • Forskellige fagpersoner bidrager løbende med oplæg og ny viden. Fx kommer den lokale sundhedsplejerske og fortæller om børns udvikling og trivsel og en sundhedskonsulent deler sin viden om for højt blodtryk, sukkersyge og andre livsstilssygesomme.

I Bydelsmødrenes onsdagscafé kommer der hver gang 15-20 kvinder. Kvinderne kommer for at være sammen med hinanden, dele bekymringer og for at tale med en Bydelsmor. Men de kommer også fordi cafeen er blevet et sted, hvor de kan få svar på deres spørgsmål af professionelle fagpersoner. Det var fx en stor hjælp for mange kvinder i området, at de kunne gå ned i den velkendte onsdagscafé og høre om den nye kontanthjælpsreform. Udover aktiviteterne i caféen besøger kvinderne i fællesskab forskellige steder i deres bydel for at lære byen bedre at kende. De har fx besøgt den lokale kirke, borgerservice og Røde Kors hvor de donerede nogle brugte møbler.

Ligeværdigt samarbejder er nøglen til succes

Når Bydelsmødrene samarbejder med lokale fagpersoner er chancen for succes større, fordi der opstår muligheder, som hverken Bydelsmødre eller fagpersoner kan løfte på egen hånd.

Jowaira, Bydelsmor på Nørrebro, som var en af initiativtagerne til cafeen, fortæller: ”Det er så vigtigt at man deles om opgaverne. Ingen må være alene med ansvaret for så bliver arbejdet for stort og man mister motivationen.” I cafeen på Nørrebro er der opstået en kultur, hvor alle hjælper hinanden; både Bydelsmødre og fagpersoner. Jowaira forklare, at det giver stolthed og troværdighed, at lokale fagpersoner anerkender Bydelsmødrenes arbejde og tilføjer: ”Det er vigtigt at Bydelsmødrenes samarbejdspartnere tror på os - Det er nøglen til vellykkede aktiviteter!”

For mere viden kontakt Jowaira Hassain Mohamed

E-mail: Jowaira66@hotmail.com

Telefonnummer: 53628404