Bydelsmødrene i Holstebro støtter forældre i at indskrive deres børn i folkeskolen

Da Holstebro kommune skulle indføre en ny skoleordning kontaktede kommunen Bydelsmødrene i Holstebro og bad om hjælp. Den nye skoleordning i Holstebro betød nemlig nye regler og et nyt system for de børn, som skal starte i skole. Det betød at ikke alle børn, kan starte på den skole, som ligger tættest på, hvor de bor og det gav forvirrede og frustrerede forældre.

Sådan hjalp Bydelsmødrene kommunen

Bydelsmødrene, ansatte fra kommunen og skolekonsulenter planlagde sammen en målrettet indsats som skulle nå de forældre, som har etnisk minoritetsbaggrund. Bydelsmødrenes rolle i samarbejdet var at forklare om de nye regler og give forældrene en forståelse for, hvorfor kommunen havde lavet en ny skoleordning. Bydelsmødre kunne hjælpe skolen med at nå de forældre, som skolen havde svært ved at nå. Bydelsmødrene fik en adresseliste på alle tosprogede familier med børn, som skulle starte i skole. De bankede på hos forældrene og formidlede de vigtige informationer om indskrivning og regler i øjenhøjde på forældrenes eget sprog.

Udover den opsøgende indsats, Bydelsmødrene stod i spidsen for, planlagde skole og Bydelsmødre i samarbejde en informationsaften for forældre med etnisk minoritetsbaggrund. Bydelsmødrene lavede invitationer på forskellige sprog og Bydelsmødrene deltog sammen med lærer og integrationskonsulenten, som værter ved informationsmødet, hvor godt 50 forældre med børn og tolke kom.

Bydelsmødernes brugte deres viden og metoder til at bygge bro og sikre en tryg og tillidsfuld relation mellem skolen og forældrene og hjalp dermed kommunen med et problem, de ikke selv havde redskaberne til at løse.

Et samarbejdet som skabte stolthed

Bydelsmødrene i Holstebro siger om samarbejdet med kommune og folkeskolen, at de er både stole og glade for at kunne hjælpe med at bygge bro mellem skolen og de tosprogede forældre. Det har skabt stolthed, ejerskab og motivation for Bydelsmødrene i Holstebro at opleve, at kommunen og de lokale skoler ser deres kompetencer og stoler på deres evne til at hjælpe de familier, som skolen selv har svært ved at skabe kontakt til. Samtidig er det meget motiverende at kaste sig over et samarbejde med konkrete opgaver, der skulle løses.

For mere information kontakt Tiahes Thiaharaja:

Mail: tiaheswery@gmail.com

Tlf: 23 23 25 47

Læs mere om samarbejdet på Holstebro kommunes hjemmeside