Håndbog i fællesskab og ejerskab

Styrk fællesskabet og bliv bedre Bydelsmødre

Bydelsmødrenes kerneopgave er at hjælpe kvinder i lokalområdet. Men for at kunne hjælpe andre er det vigtigt selv at være en del af en god Bydelsmorgruppe. En gruppe der giver et trygt rum, hvor I kan udveksle erfaringer, tale om det, der er svært, få inspiration, få ny viden og føle, at I er en del af et fællesskab og en større sag.

En forkvinde sagde på lederkurset: ”Vi skal huske også at være Bydelsmødre for hinanden.”

Styrk ejerskabet og rollefordelingen og bliv bedre til at arbejde sammen

For at I kan arbejde godt sammen og opnå det, I gerne vil i jeres lokalsamfund, er det vigtigt, at alle føler et ejerskab for gruppens arbejde og at alle ved, hvad de skal bidrage med til fællesskabet.

I denne Håndbog finder I helt konkrete øvelser og idéer til, hvordan I kan styrke fællesskabet og ejerskabet i jeres gruppe:

Håndbog i fællesskab og ejerskab til download