3. Kom godt igang

Når grunduddannelsen er gennemført, og Bydelsmødrene har modtaget deres diplomer, skal de nye Bydelsmødre hurtigt i gang med deres indsats som frivillige. 

I fase tre handler det om at skabe et solidt fundament for Bydelsmødregruppen, øve de metoder, som Bydelsmødrene har lært under grunduddannelsen i praksis og reflektere over dem i trygge rammer. Vi arbejder desuden målrettet på at sprede kendskabet til Bydelsmødrene blandt beboerne i lokalområdet og blandt de faglige aktører.

Som overbygning til grunduddannelsen, skal gruppen gennemgå de følgende emner i fase 3:

  • Fællesskab, ejerskab og månedsmøder
  •  Frivillighed, rollefordeling og ansvar
  • Aktivitetsplanlægning og projektredskaber