Grunduddannelsen

For at blive Bydelsmor skal man uddannes. Grunduddannelsen er en af grundpillerne i Bydelsmødre-indsatsen. Bydelsmødrenes Landsorganisation har udviklet en grunduddannelse, som stilles gratis til rådighed. Materialet indeholder en introduktion læringsprincipperne, en uddannelsesplan, gode råd og konkrete forslag til, hvordan grunduddannelsen gribes an. Derudover kan I altid kontakte Bydelsmødrenes Landssekretariat for at få yderligere vejledning og gode råd i forhold til tilrettelæggelse og gennemførelse af grunduddannelsen.

Grunduddannelsesmaterialet består af fire dele som du finder her under