2. Bydelsmødrenes grunduddannelse

For at blive Bydelsmor skal man gennemføre Bydelsmødrenes grunduddannelse. Bydelsmødrenes Landsorganisation tilbyder et fuldt Grunduddannelseskoncept og materiale, som strækker sig over 14 moduler. Under uddannelsen får Bydelsmødrene faglig viden, opbygger netværk og får viden om, forståelse for og praktiske erfaringer med arbejdet som Bydelsmor.

Materialer 

Drejebøger

Nedenfor kan I finde drejebøger til alle moduler på Bydelsmødrenes Grunduddannelse.
Til de fire metodemoduler hører også enkelte arbejdsark, som du får tilsendt ved at kontakte Landsorganisationen.

De enkelte fagpersoner I inviterer til at undervise, skal have materialer med fra den organisation, de kommer fra.

Derudover kan I selv bestille materialer fra både lokale og landsdækkende organisationer som fx: Sex og Samfund, Kræftens Bekæmpelse, det lokale sundheds/forebyggelsescenter, Børns Vilkår, Livslinien, Lokk, lokale legestuer mv.

Nederst på siden finder I materialer, arbejdsark og beskrivelser til at komme i gang med Grunduddannelsen.  

Drejebøger til grunduddannelsen moduler