2. Bydelsmødrenes grunduddannelse

For at blive Bydelsmor skal man gennemføre Bydelsmødrenes grunduddannelse. Bydelsmødrenes Landsorganisation tilbyder et fuldt Grunduddannelseskoncept og materiale, som strækker sig over 15 moduler. Under uddannelsen får Bydelsmødrene faglig viden, opbygger netværk og får viden om, forståelse for og praktiske erfaringer med arbejdet som Bydelsmor.

Kontakt sekretariatet for at få adgang til Uddannelsesplan og drejebøger for alle de 15 moduler.

Materialer