Bydelsmødre, Fonden for Socialt Ansvar søger projektleder til nyt initiativ ”Positive læringsmiljøer i Familien”

Vil du være med til udvikle et frivilligt initiativ, som sætter fokus på forældre som aktive medskabere af trygge læringsmiljøer for børn i udsatte positioner, så er dette job måske noget for dig.

Formålet med det nye initiativ er, at flere børn fra udsatte familier kommer godt igennem deres skolegang både fagligt og socialt. Initiativet skal udvikle en metode, som understøtter familien i at skabe et trygt læringsmiljø for børnene i hjemmet. Dette projekt vil stå på skuldrene af den viden og de erfaringer, Fonde for Socialt Ansvar har med at udvikle koncepter for udsatte målgrupper.

Som projektleder får du ansvaret for at udvikle en ny metode, som med udgangspunkt i et helhedsorienteret blik på familien og familiens trivsel skal styrke forældres mulighed for at spille en aktiv rolle i forhold til deres børns læring. I processen inddrages familien, fagfolk og forskning både i afklaring af problematikker og udvikling af løsninger.

Dine primære opgaver vil være:

 • Overordnet projektstyring, herunder involvering af to udvalgte skoler og andre relevante lokale aktører.
 • Udvikling af nye metoder og skalerbart koncept på baggrund af grundig research og workshops med alle relevante aktører (forældre, børn, fagfolk). Herunder undersøgelse af problemkompleks og test af prototype.
 • Rekruttering af frivillige og familier til projektet.
 • Opsamling af viden i samarbejde med ekstern evaluator.

Din profil

Vi forestiller os at:

 • Du er en erfaren projektleder med et godt ’drive’, en struktureret tilgang og at du kan lide at arbejde med mål og målstyring.
 • Du har erfaring fra det frivillige sociale område og en relevant akademisk/faglig baggrund.
 • Du har erfaring med målgruppen og de problematikker, som familier i udsatte livssituationer kan stå med.
 • Du er god til at skabe relationer til de deltagende familier og du udviser rummelighed og respekt for mangfoldighed.
 • Du er god til at navigere og samarbejde i et tværfagligt miljø med flere forskellige arbejdskulturer.
 • Du har en proaktiv tilgang, tænker i muligheder fremfor begrænsninger og trives i en stilling, hvor du hurtigt skal være selvkørende.
 • Du er fleksibel og holder hovedet koldt, også i pressede situationer.

Vi tilbyder

 • Et selvstændigt job med stort ansvar i en professionel organisation.
 • Et udfordrende og spændende job, hvor du er med til at nytænke og finde på løsninger, som skaber forandring.
 • Engagerede søde kolleger, en stærk samarbejdskultur og et uhøjtideligt arbejdsklima.

Udover dig ansættes en projektmedarbejder til projektet.


Stillingen refererer til chefen for Bydelsmødre


Din daglige arbejdsplads vil være på Bygmestervej i København NV.


Stillingen er normeret til fuld tid og ønskes besat senest den 1. oktober 2019. Stillingen er tidsbegrænset og ophører 31.03.2022. Arbejdstiden er fleksibel, og du må være indstillet på, at der i mindre omfang vil være arbejde uden for normal arbejdstid.


Løn efter aftale.


Send venligst CV samt ansøgning til chefen for Bydelsmødre, Mai-Britt Haugaard Jeppesen på bydelsmor@socialtansvar.dk


Ansøgningsfrist: 16. august 2019 kl. 12.00


Der afholdes jobsamtaler uge 34.

Om Bydelsmødre

Bydelsmødre er en frivillig indsats. Formålet er at give kvinder med etnisk minoritetsbaggrund i svære livssituationer håb og handlekraft til at skabe den tilværelse de ønsker for dem selv, deres familie og børn. Bydelsmødre skaber stærke fællesskaber og baner vej for de kvinder, det offentlige ikke kan nå. Det gør de ved at bygge bro mellem kvinderne og kommunens og lokalsamfundets tilbud, ved at skabe lokale fællesskaber og ved at etablere netværk på tværs af civilsamfund, det offentlige og den private sektor.

Bydelsmødre er en indsats under Fonden for Socialt Ansvar (FSA). Fonden for Socialt Ansvar er en paraplyorganisation for frivillige sociale indsatser, som byder ind med løsninger på en række af samfundets alvorlige problemer. FSA's aktiviteter fokuserer på at skabe tryghed, livsglæde og konstruktiv sameksistens, især blandt børn, unge og udsatte grupper, gennem støttende og forebyggende indsatser.