Intro til grunduddannelsen

Her kan I læse om principperne bag uddannelsen og få en konkrete opskrifter på, hvordan man tilrettelægger en dialogisk undervisning

Intro til grunduddannelsen