Social- og Indenrigsministeriet

Social- og Indenrigsministeriet giver den grundlæggende og afgørende drift- og udviklingsstøtte til Bydelsmødrenes Landssekretariat.

Social- og indenrigsministeriets støtte går derfor til at skabe landsdækkende aktiviteter, at understøtte det lokale Bydelsmødre-arbejde i Danmark, at afholde Bydelsmødrenes årlige landsmøde og til løbende udvikling af Bydelsmødre-konceptet.

Tak for et godt samarbejde!

Vi takker også for samme samarbejde, da ministeriet var ledet under navnene:
Ministeriet for Flygtning Indvandrere og Integration, Social-Børne og Integrationsministeriet og Integrationsministeriet.

Integrationsministeriet finansierede opstarten af Bydelsmødre-indsatsen og uddannelsen af de første frivillige Bydelsmødre-grupper samt udviklingen af Bydelsmødre-konceptet fra 2008 til 2011.