Finansiering

Bydelsmødrene søger årligt offentlige puljer og private fonde for at drive Sekretariatet, til rådgivning, til oplysning samt til at støtte op om det arbejde, som Bydelsmødrene udfører rundt om i Danmark. Desuden modtager Bydelsmødrene også donationer og støtte fra private virksomheder eller lokale foreninger

I 2016 modtager Bydelsmødrene støtte fra:

 • Bikubenfonden
 • Københavns Kommune
 • Social- og Indenrigsministeriet

Bydelsmødrene har tidligere modtaget støtte fra:

 • Bikubenfonden
 • Deloitte
 • DSB
 • Grundtvig Programmet under EU
 • IBM
 • Kirke- og Ligestillingsministeriet
 • Københavns Kommune
 • Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
 • Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
 • TrygFonden
 • Social-, Børne- og Integrationsministeriet
 • Zonta